top of page

Om Social Hållbarhet och inkludering

Hållbarhet handlar om att möta våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att göra detsamma. En viktig aspekt av hållbarhet som ofta glöms bort är social hållbarhet. Men vad är egentligen social hållbarhet?


Social hållbarhet fokuserar på att upprätthålla och förbättra människors livskvalitet och välbefinnande. Det handlar om att skapa samhällen där alla har tillgång till grundläggande rättigheter som utbildning, hälsovård, sysselsättning, rättvisa och jämlikhet. Social hållbarhet strävar efter att minska ojämlikheter, utestängning och diskriminering.


De globala målen för hållbar utveckling, även kända som Agenda 2030, är ett FN-initiativ som antogs av världens ledare år 2015. Den består av 17 mål och 169 delmål som syftar till att lösa några av de mest pressande globala utmaningarna, inklusive fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar och orättvisor. Social hållbarhet är en central komponent i flera av dessa mål:


Fattigdom (Mål 1)

Social hållbarhet börjar med att utrota fattigdom. Mål 1 syftar till att utrota extrem fattigdom och minska andelen människor som lever i fattigdom över hela världen.


God Hälsa och Välbefinnande (Mål 3)

Att säkerställa tillgång till hälsa och välbefinnande är avgörande för social hållbarhet. Mål 3 handlar om att främja hälsa och välbefinnande för alla åldrar och innehåller delmål som bekämpar sjukdomar och förbättrar tillgången till hälsovårdstjänster.


Kvalitetsutbildning (Mål 4)

Bildning är en nyckelfaktor för att öka social hållbarhet. Mål 4 syftar till att säkerställa att alla har tillgång till inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet.


Jämställdhet (Mål 5)

Social hållbarhet är omöjlig utan jämställdhet. Mål 5 strävar efter att uppnå jämställdhet mellan könen och stärka kvinnors och flickors rättigheter.


Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)

Att främja anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är grundläggande för att skapa en socialt hållbar värld. Mål 8 syftar till att främja hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar anständiga jobb och möjligheter för alla.


Sammanfattning


Social hållbarhet är en viktig del av det övergripande målet att skapa en hållbar värld. Genom att arbeta mot dessa mål kan vi tillsammans bygga en mer rättvis, inkluderande och hållbar framtid för alla. Det är vår gemensamma uppgift att se till att ingen lämnas utanför på vägen mot en bättre värld.8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page