top of page

HÅLLBARA GLOSOR

Allt du behöver för att snacka hållbart...

..eller kanske inte allt, men en bra början.

AGENDA 2030

Innehåller de 17 globala målen för hållbar utveckling beslutade i FN och signerat av de flesta länderna i världen som mål att uppnå till år 2030. Baserade på de tre områdena social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

BIOLOGISK MÅNGFALD

Samlingsnamn för all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på Jorden. och är en förutsättning bevarande av ekosystem och även för  människans överlevnad.

BRUNDTLANDRAPPORTEN

Rapport om hållbarhet, framtagen av en kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland från 1987, på uppdrag av FN.

CSR

Corporate Social Responsability eller ibland även Company Social Responsability. Ofta ett program eller projekt på företaget för att stötta någon organisation, knattelaget eller välgörenhet.

CODE OF CONDUCT

Benämns också som Uppförandekod eller kanske Etiska Riktlinjer. En bas för personer knutna till ett företag eller organisation som ofta beskriver företagets policies och förhållningsregler inom en mängd olika områden och som ofta är knutet till just hållbar utveckling och hållbart företagande.

ESG

Står för Economic, Social, Governance. Ett sätt att paketera och presentera sin hållbarhetsstrategi.

FOLIEHATT

Kan exempelvis beskriva konspirationsteoretiker som inte tror på klimatkrisen. Tanken är att personen sätter på sig en foliehatt för att skydda hjärnan från farliga strålningar och yttre påverkan.

GLOBAL COMPACT

FNs Global Compact. FNs råd för hållbart företagande som bildades på uppdrag av Kofi Annan då han var ordförande för FN.

GRETA-EFFEKTEN

Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

GRI STANDARDS

Global Reporting Initiative Standards - en global oberoende organisation som tagit fram en standard för hållbarhetsrapportering för (oftast) större organisationer och företag.

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

En skriftlig uppföljning och beskrivning av företagets arbete utifrån olika hållbarhetsaspekter. Obligatorisk för större organisationer och företag att inkludera i exempelvis årsredovisningen.

HÅLLBAR UTVECKLING

Ett helhetstänkande för att skapa en bättre och hållbar värld och där man tänker in såväl ekonomiska, mijömässiga samt sociala aspekter.

KLIMATDIKTATUR

Mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan.

MILJÖTOMTE

Ett lite nedlåtande uttryck för en person som bryr sig mer om miljön än kanske många andra.

PARISAVTALET

Avtal mellan FNs medlemsländer om att framförallt begränsa den globala uppvärmningen.

RIO-AVTALET

FNs möte 1992 som utmynnade i Agenda 21-avtalet, senare ersatt av Agenda 2030.

TRÄDKRAMARE

Trädkramare är ett begrepp inom icke-våldsrörelse som först dök upp i norra Indien, den så kallade Chipko-rörelsen.

Ta mig till Evin Consulting

bottom of page