top of page
EVIN_logo.png

VÄLKOMMEN TILL EVIN CONSULTING

Om ditt företag inte är hållbart är det ohållbart

Hållbarhet handlar om att skapa en bättre värld för framtiden. Men hållbarhet handlar också om affärsnytta för dig som företagare. Och spänner över flera områden. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet bildar en enhet för en hållbar utveckling.
Det är även en framgångsfaktor för att du som företagare ska vara konkurrenskraftig. Idag är hållbarhet en förutsättning för att vara attraktiv som leverantör, som kund, som samarbetspartner och som arbetsgivare.
Därför är hållbarhet viktigt.
På riktigt.

PROJEKT

För dig som är nyfiken på några av de projekten jag drivit!

SCREAM AB

Hållbarhetsrapportering och uppsättning av nya policys och rutiner

Scream, en av Sveriges ledande media och kommunikationsbyråer, är kända i branschen för att driva hållbarhetsfrågor framåt - inom såväl miljö som sociala hållbarhetsfrågor. Målet med uppdraget var en lagstadgad hållbarhetsrapportering och vägen dit bestod av att arbeta fram nya policys, Code of Conduct, rutindokument. Allt i enlighet med FNs Global Compact. Workshops med ledningsgruppen resulterade inte bara i konstaterande av att Scream redan var på rätt väg men också att sätta nya mål och fokusområden för att som företag arbeta för en bättre och mer hållbar värld.

PROFEEL SWEDEN AB

Marknadsledande profilbyrå som arbetar med professionell marknadsföring genom produkter och event.

Jag analyserade Profeels befintliga policies och styrdokument för såväl kunder som medarbetare och leverantörer och arbetade fram en plattform med innehåll som Uppförandekod, leverantörskod och skapade en samlad överblick över deras policies. Resultatet blev en en enhetlig hållbarhetsstrategi med allt från sociala och ekonomiska delar samt även en bra grund för deras fortsatta arbete för att bli såväl miljö-och kvalitetscertifierade.
"Alla i ledningen känner verkligen att detta är så bra för oss, genomarbetat men ändå enkelt och tydligt och med en proffsighet, tack från oss alla!" (Fredrik von Carlsburg - Controller, Environmental & Quality Manager)

BWH HOTEL GROUP AB

Global hotellkedja

Stöttar kedjan i sitt och de enskilda hotellens miljöarbete i tätt samarbete med de olika miljömärkningarna på marknaden. Var även ansvarig för skapandet och implementeringen av kedjans uppförandekod med underliggande policies och styrdokument inom alla viktiga områden som arbetsmiljö, antikorruption, jämställdhet och tillgänglighet på skandinavisk basis för alla 160 hotell i kedjan. Genom kommunikation, utbildning och information implementerades ett helt nytt hållbarhetstänk på såväl huvudkontor som de enskilda hotellen.

PROJEKTLEDNING MILJÖCERTIFIERING

Snabbt och effektivt

Green Key är en miljöcertifiering inom besök och turistnäringen. Jag jobbar tätt med Green Key och driver just nu ett par certifieringar för enskilda hotell som vill göra bättre men har svårt att hinna med.

BEST WESTERN ARCTIC EDEN MILJÖCERTIFIERING

Drivande projektledning

Administration, projektledning och utbildare för att se till att hotellet blir Green Key-certifierat och mer hållbart och konkurrenskraftigt inför framtiden. Ett spännande projekt där jag jobbat tätt ihop med hotellet ledning. "Professionell, erfaren, effektiv. Vi hade ont om tid och kort deadline men klarade uppdraget tack vare Tommys gedigna arbete." (Trine Nilsen Saloniemi-Hotellchef)

Skärmavbild 2021-08-18 kl. 15.10_edited.jpg

DETTA ÄR EVIN CONSULTING

Från ohållbart till hållbart

Evin Consulting jobbar med hållbar utveckling. Hållbarhet är en förutsättning, och en hygienfaktor för att vara aktuell på dagens och framtidens marknad.
Ett strukturerat sätt att jobba med hållbarhetsfrågor ger positiva resultat på flera plan, inte minst för dina affärer.
Evin Consulting jobbar med just det, att utveckla och göra företag mer hållbara.

Skärmavbild 2021-08-19 kl. 13.19.17.png

AKTUELLT JUST NU!
JOBBA HEMMA ELLER PÅ KONTORET - POLICYFRAMTAGNING

Har ni svårt att hantera en eventuell återgång till kontoret efter pandemin? Hur ska vi jobba, vad vill de anställda, vad vill chefen, hur ser arbetsmiljön ut? Det är många frågor som är viktiga att tänka igenom. Med min erfarenhet som ledare och HR-ansvarig hjälper jag er att jobba fram en policy som funkar för företaget och era anställda. Allt för en (socialt) hållbar framtid.

Hör av dig

PROJEKTLEDNING GREEN KEY

Besöksnäringens miljöcertifiering Green Key är ett mycket bra och omfattande program som kräver en hel del av dig som vill certifiera ditt hotell, vandrarhem eller konferens. Där kan man behöva en extra resurs för att leda och administrera projektet. Hör av dig för offert!

Hör av dig
Skärmavbild 2022-02-10 kl. 18.18.09.png
Skärmavbild 2021-08-30 kl. 10.51_edited.jpg

IMPLEMENTERING OCH UTBILDNING

Behöver ni implementera ert hållbarhetsarbete eller de redan befintliga riktlinjerna i verksamheten? Jag lägger upp planerna och kan även bygga upp och genomföra fysiska eller digitala internutbildningar.

PROJEKTLEDNING

Är ni i behov av en projektledare och/eller projektsamordnare för specifika projekt inom hållbarhet eller/och CSR. Jag se till att ni når uppsatta mål under utsatt tid med bästa möjliga resultat.

Skärmavbild 2021-08-19 kl. 13.16.08.png
Skärmavbild 2021-08-19 kl. 13.21.31.png

HÅLLBARHETSPAKETET

Detta är en av de mest populära tjänsterna jag erbjuder. Nu kan du enkelt få ny kraft och energi till ditt hållbarhetsarbete. Hållbarhetspaketet vänder sig till företag som är precis i uppstarten av sitt arbete. Med det anpassade hållbarhetspaketet kan du ta det första steget i hållbar riktning.

MIN BAKGRUND

Jag heter Tommy Evin och driver företaget Evin Consulting AB. Tidigare har jag jobbat som hållbarhetschef på Best Western med både strategiskt och operativt ansvar för kedjans 160 hotell. Under flera år har jag arbetat som marknads- och försäljningschef och med både HR och kommunikation. I grunden är jag beteendevetare men har kompletterat min universitetsutbildning ytterligare inom hållbar samhällsutveckling med allt från grön- och cirkulär ekonomi, till hållbar konsumtion och ekosystemtjänstförvaltning.

Skärmavbild 2021-08-18 kl. 15.19.29.png

Lär dig snacka hållbart - hållbara glosor

FN:s globala hållbarhetsmål. CSR, ESG, Global Compact, Code of conduct. Som företagare finns det många begrepp kring hållbarhet att förhålla sig till. Här kan du få en rivstart i att snacka hållbart.

GET IN TOUCH

Stockholm, Sverige

+46 (0)735 14 39 13

Tack för ditt meddelande!

bottom of page