top of page

Om Visselblåsarlagen

Om Visselblåsarlagen


Visselblåsarlagen är en lag som skyddar personer som larmar om missförhållanden på arbetsplatsen. Lagen är avsedd att skydda visselblåsare från repressalier och bestraffningar från arbetsgivaren. Själva lagen ser lite olika ut beroende på storlek på företag och typ av organisation så var noga med att säkerställa vad som gäller för just ert företag. Här kan du läsa på om lagen. https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/fragor-och-svar-om-starkt-skydd-for-visselblasare

Lagen ger visselblåsaren rätt att vara anonym och skyddar mot repressalier och bestraffningar från arbetsgivaren. Det kan vara allt från uppsägning, förflyttning eller trakasserier på arbetsplatsen. Visselblåsarlagen är en viktig del av att upprätthålla transparens och öppenhet på arbetsplatsen.

För att bättre tydliggöra vad som inte är okej måste man först veta vad som INTE är ok. Naturligtvis kan det handla om rena lagbrott, men det kan också handla om företagets egna värderingar som går längre än vad lagen kräver. En ESG-policy (eller Code of Conduct) hjälper dig att säkerställa detta och se till att det finns ett ramverk för detta.

En eller flera policy, baserade på Global Compacts 4 hörnstenar för hållbart företagande - Miljö, Antikorruption, Arbetsrätt och Mänskliga rättigheter. Det ser jag som ett grundkrav för att visselblåsarlagen ska ha den effekt vi vill att den ska ha - att ha ett vettigt arbetsklimat, fritt från korruption, diskriminering, mobbing eller annat som inte hör hemma i ett arbetsliv (eller någon annanstans heller för den delen).


Okänd person skriker i en megafon

22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page