top of page

Om hotell och hållbarhet

Under det senaste året har jag jobbat med många kunder inom hotellvärlden där miljö och hållbarhet i stort är ett viktigt ämne och som har fått alltmer uppmärksamhet under de senaste åren.

Med tanke på att hotellbranschen är en av de mest energiintensiva i världen, och att den också genererar stora mängder avfall samt påverkar den lokala miljön, är det viktigt att hotell försöker minska sin miljöpåverkan och arbeta för en hållbar framtid.


Det finns flera viktiga nyckelfaktorer inom hotellvärlden vad gäller miljön. En av de viktigaste är att minska energiförbrukningen. Detta kan uppnås genom att installera energieffektiv belysning, återvinna värme och kyla och genom att uppmuntra gästerna att använda handdukar och sängkläder flera gånger innan de tvättas.


Ett annat viktigt område är att minska avfallsmängden. Man kan minska sitt avfall genom att återanvända material, minska onödigt förpackningsmaterial och genom att ha ett återvinningssystem på plats för gästerna. Att aktivt arbeta för att minska matsvinn genom bättre planering samt information till gäster är också en faktor för minskat avfall samtidigt som vi säkerställer att vi inte slösar på redan producerad mat. Visste ni att 30% av all mat som produceras i världen går ner i soporna?


Förutom sin miljöpåverkan, kan hotell också bidra till lokala samhällen genom att stödja lokala företag och organisationer, men även jobba aktivt med integration, jämlikhet och att förhindra diskriminering.


Genom att ge gästerna information om hur de kan minska sin miljöpåverkan, genom att uppmuntra gästerna att återanvända handdukar och sängkläder och genom att tillhandahålla återvinningsmöjligheter på rummen, kan hotell uppmuntra sina gäster att göra hållbara val under sin vistelse.


Det finns olika certifieringar och miljömärkningar som hotell kan arbeta med, till exempel Green Key och Svanen samt olika ledningssystem (som Svensk Miljöbas eller ISO 14001). Genom att välja en samarbetspartner för sitt hållbarhetsarbete får man verktyg och riktlinjer som gör jobbet lite enklare.Vilken man än väljer är det bra att man sätter igång, helst redan idag.


Hotell och hållbarhet

95 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page